Świetna kampania społeczna „Designed To Move”

  • Teściu

    my mamy żyć dłużej? będziemy padać w wieku 40-50 lat!

  • bayerant

    chyba ty tyściu..

  • Key

    Zależy od stylu życia, No i genów moim skromnym zdaniem