Regulamin konkursu Flora

1. Organizatorem Konkursu jest strona: Nextweb Media Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 26A, 03-964 Warszawa.

2. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną/wskazaną ilość prac lub odpowiedzi konkursowych, jednakże Organizator zastrzega, iż jednej osobie może przypaść wygrana tylko jednej nagrody.

3. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, prace będą przekazywane komisji oceniającej (jury) , w skład której wchodzą przedstawiciele firmy Nextweb Media Sp. z o.o. – Julia Fic, Iga Furmańczyk oraz zespół serwisu ruszamysie.pl

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia to jest: 26 listopad 2012 roku. Propozycje można nadsyłać do 30 listopada 2012 roku na adres mailowy julia.fic@nextwebmedia.pl

5. Wraz z pracą, Uczestnik zobowiązany będzie przesłać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

6. Uczestnik nadsyłając pracę, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich elementów pracy.) W sytuacji, gdy praca narusza czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

8. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która nie będzie spełniała zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

9. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane i pozostają własnością Organizatora.

10. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do przesłanej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania – wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– w zakresie obrotu oryginałem -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
– publiczne, w tym poprzez siec internet udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

11. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:

- udostępniania zgłoszonej przez niego pracy anonimowo,
– decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez niego pracy,
– przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie blog.ruszamysie.pl w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

13. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

14. Nagrodą w Konkursie jest iPad. Fundatorem nagrody jest Producent Flora – Unilever. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Podatek od wygranej odprowadza organizator konkursu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie Konkursu podczas jego trwania.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

18. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie przesłanie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa w Konkursie.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

voting, if introduced, could actually prove counter productive, Professor Henn insists. Aversion to politicians is high, according to a survey of 1,025 young adults aged 18 24 that he and co researcher Nick Foard conducted a year on wholesale jerseys from the 2010 UK General Election. The findings have wholesale nhl jerseys just been released. The overwhelming majority (81 per Authentic Dez Bryant Jersey cent) held a negative view of politicians and only 8 per cent admitted any trust in political parties. More than half (57 per cent) claimed that elections don’t really change anything. „Forcing young people to vote when they are so deeply sceptical of politicians wholesale mlb jerseys free shipping could simply reinforce their negativity wholesale nfl jerseys china and resentment,” says Professor wholesale nhl jerseys Henn, who is cheap jerseys china based in Nottingham Trent University’s School of Social Sciences. „Compulsory first time voting would also reinforce the negative stereotype of young people as being ‚different’ from the rest of the adult population apathetic, politically irresponsible and basically not good citizens which is unlikely to wholesale jerseys help them feel
Cruz urges First Baptist Dallas to defend Christian principles Sen. Ted Cruz called on the faithful at First Baptist Dallas on Sunday to stand up and defend the Christian principles the nation was founded upon. „Believing is not simply sitting aside and doing a polite little golf clap,” Cruz said. „Believing is putting everything you have, your heart, soul, life, putting everything [into] standing for what’s right.” Among the threats to America’s legacy that the Republican lawmaker cited were restrictions on wholesale jersey how those in the military can express and share their religious views, President Barack Obama’s health care law, and the Internal Revenue Service requiring groups to disclose prayers and the books that members are reading. „The federal government has no business whatsoever asking Americans the content of their prayers,” Cruz told the congregation. „And in my view, the simplest and most direct solution is to Eddie Lacy Youth Jersey abolish the IRS.” The congregation greeted that proposal with
Articles Connexes:
behavior you will see from that person. So, if the applicant whines or freaks out about taking a pre employment test, then http://www.kristinadams.net/?p=815 that is a http://christchurchalbion.org/?p=215 bad sign. Watch out: The person http://work.canadiancollege.com/2015/09/15/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-9ul101-wholesale-jerseys-from-china/ is telling you stress is the name of their game. http://cgoc.org/br/archives/cheap-jerseys-wholesale-nfl-jerseys-free-4pa808-wholesale-jerseys-from-china/ third, ask pointed questions in job interviews. Force the applicant to tell http://pcsir-frc.gov.pk/ you specific details of their work accomplishments and failures. Do not http://6trafficsecrets.com/ let them get away with platitudes about „doing good http://www.octaneoc.org/ work.” Also, tell the applicant you might verify everything they tell you. Observe their reactions to these pressure interviewing methods. If they act jittery, that indicates they http://rsg.ba/?p=5959 may be high stress if you hire them. Does any http://www.overtheedgeadventures.co.uk/ manager want to deal with that? TIPS FOR EVERYONE TO REDUCE STRESS AT WORK Low stress employees usually create smooth working relationships with practically everyone. To do this, find things http://toasty.tv/?p=310721 you have in common http://liveontheboulevard.com/cheap-jerseys-wholesale-nfl-jerseys-free-shipping-1mh84-wholesale-jerseys-from-china/ and act friendly with absolutely everybody from the president down to the http://www.rightpundits.com/ janitors. Always be diplomatic and tactful. Never act impatient nor angry regardless of how
your goals and making them a reality that I share with my private coaching clients. For example, if my goal was to publish a book, one step would be to secure a publisher. Another milestone would be to finish the first draft, etc. Don’t get your long term plan down on paper and then lose your mind because you don’t know where to begin. Once they are down on paper, go to the next step. Take http://www.europasociala.ro/?p=351 planning tips from four legged gurus. http://aseanclassifieds.com/ Take a lesson from my dog (no I am not crazy, read on). My fluffy white guru Sammie doesn’t see the whole yard and thinks, http://www.zensky-magazin.sk/ „where do I begin digging it up” or „what if I can’t remove the flowers and plants with my paws” http://www.pz2.edu.pl/blogchemikow/?p=524 or „when I was a puppy, I came from a http://3dflic.ca/?p=3535 dysfunctional litter so I can’t do this.” She just goes in there and picks a space to begin her „project.” http://brianjesselautohaus.ca/blog/?p=1589 The advantage that you have over Antonio Gates Pink Jersey Sammie is that you can learn from other „dogs” who have http://rupertgrint.net/wordpress/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-shipping-8eg20-wholesale-jerseys-from-china/ been there before and, thus, speed up the learning curve. Don’t live in http://www.dlyzhf.com/?p=1312 your day planner.
; interview techniques appropriate for the suspect; strategies for a http://www.handrugwash.com.au/cheap-jerseys-nfl-jerseys-china-free-shipping-8le94-wholesale-jerseys-from-china/ successful undercover operation;strategies http://askkidder.com/cheap-jerseys-mlb-jerseys-free-shipping-1vh75-wholesale-jerseys-from-china/ for investigating offenders of sexual homicide or serial rape, particularly to elicit predictable actions on the part of the offender; and most appropriate trial and courtroom strategy. Equivocal Death Analysis: This is an in depth crime scene reconstruction undertaken to provide an opinion on the manner of death: homicide, suicide, http://globalyouth.org.uk/ accidental http://fitness.makeupandbeauty.com/ death, death by natural causes, or death by misadventure. This is generally done in conjunction with a psychological http://asaustin.org/ autopsy. Assessment of Threat or Extortion http://www.wellnesswa.com.au/2015/09/cheap-jerseys-wholesale-nba-jerseys-free-shipping-9ki12-wholesale-jerseys-from-china/ Communications: The http://robsoncamargo.com.br/blog/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-9wk675-wholesale-jerseys-from-china/ analyst examines a threat or extortion communication for content and stylistic characteristics in order to assess the validity of the threat and the level of risk http://www.loros.org/2015/09/15/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-shipping-6th34-wholesale-jerseys-from-china/ to the victim and http://www.hjartumsgarden.se/2015/09/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-5ks170-wholesale-jerseys-from-china/ suggest ways to minimize the risk to the victim. Consulting to Provide Expert Analysis: This service is provided to help investigators focus and fine tune interview techniques, develop
with the Bulldogs. He went 10 1 as a http://www.pgecurrents.com/ junior http://gpauto.be/?p=2501 with a 0.68 ERA. He also had a stretch of 44 innings in which he did not allow an earned run. He has committed to Ole Miss., College http://watchwrestling.tv/ Park (Pleasant Hill), 6 2, 215, RHP/SS College Park could http://blog.open.gr/ be one of the top teams in the country this year thanks largely to the all around play of DeMers, who has earned MaxPreps Underclass All http://thumbpress.com/ American honors three years running. http://www.greeters-nantes.com/?p=926 He posted a 12 2 record http://www.knok.com/knoleskine/ last year with 94 strikeouts and a 0.65 ERA in 86 innings Dawan Landry s women jersey pitched. He also batted .373 with 32 RBIs. He http://www.kasintorn.ac.th/kasintornweblog/?p=1050 has http://clubzone.com/halloween-parties/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-from-china-free-2qp684-wholesale-jerseys-from-china/ committed to ., Highlands Ranch, 6 0, 180, SS Although Highlands Ranch struggled last year, Shumpert did not as he batted .410 with 20 runs, five doubles and three home runs. He is the son of former major league player Terry Shumpert and he http://www.esther.eu/ has committed to play at ., Bunnell (Stratford), 6 5, 220, RHP Headed to the University of , Rossomando was named the state player of the year by American http://inspire.stage.lbigroup.be/?p=1139 Family Insurance in 2014 and also earned Gatorade State Player of